English Việt Nam Nhật Bản

DỊCH VỤ

Aoki-Shintech Việt Nam cung cấp các dịch vụ

Cung cấp dịch vụ thiết kế khuôn dập đơn, khuôn dập liên hoàn

Cung cấp thiết kế Khuôn uốn ống tự động

Cung cấp Thiết kế Jig gá Hàn, hệ thống điều khiển van khí hàn tự động robot hàn.

Cung cấp gia công cơ khí chính xác theo bản vẽ thiết kế kỹ thuật của khách hàng.

Cung cấp dịch vụ hoàn thiện từ khâu lên ý tưởng, thiết kế, tính công đoạn, gia công khuôn mẫu, thử nghiệm, làm mẫu, bàn giao cho khách hàng.

Cung cấp dịch vụ nhận sản xuất kết cấu gia công tự động hóa cho sản phẩm,

Cung cấp sản phẩm theo yêu cầu sản xuất hàng loạt từ khách hàng cho sản phẩm dập chi tiết vật liệu kim loại.

Cung cấp sản phẩm theo yêu cầu sản xuất hàng loạt từ khách hàng cho sản phẩm hàn chi tiết cấu kiện vật liệu kim loại cho khách hàng.

Cung cấp tư vấn lến thiết kế đồng bộ dây chuyền xưởng sản xuất dập chi tiết.Cung cấp tư vấn lên thiết kế đồng bộ xưởng sản xuất dây chuyền Hàn.

Cung cấp tư vấn đánh giá các dây chuyền sản xuất cơ khí (cho định giá tài sản doanh nghiệp)
Cung cấp tư vấn mua bán các thiết bị máy móc phụ vụ gia công cơ khí chính xác.